• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
M. Zühdü Bilgi Hattı
Site Haritası
Takvim
Muhammed Zühdü(KS)
KEVSER SURESİ -1. Şüphe yok ki: Biz sana kevseri verdik. 2-__Artık Rab'bin için namaz kıl ve kurban kesiver. 3-3. Muhakkak ki: O sana buğz edendir, Ebter.

EL-KEVSER SURESİ

  Bu mübarek sûre, "El'Adiyât" sûresinden sonra Mekke-i Mükerreme'de nazil olmuştur. Üç âyet-i keri'meyi içermektedir. Resûl-i Ekrem'e ihsan buyurulan Kevseri bildirdiği için kendisine bu isim verilmiştir.
Maamafih bir ismi de "Nahr sûresi"dir. Bundan evvelki "EI'Mâun" sûresinde dini yalanlayan bir şahsın pek kötü vasıfları bildirilmişti.
Bu sûrede de Allah'ın dinini yaymakla em rolün an Yüce Peygamber olduğunu hayır ve bereket ile kendisinin yüce değerinin bildirilmesinden dolayı bu iki mübarek sûre arasında nazarı dikkati çekecek bir münâsebet vardır.

 


1. Şüphe yok ki: Biz sana kevseri verdik.

1. Bu mübarek sûre, Yüce Peygamberimizin nail olduğu nimetleri ve onun iki kudsî vazifesini bildiriyor. Ve O Yüce Resûl'e düşmanlıkta bulunanların her türlü mahrumiyetlere mahkûm olduklarını teşhîr etmektedir. Şöyle ki: Ey Yüce Peygamber!. Ey Yaratıkların en şereflisi!. (Şüphe yok ki, biz,) Kudret ve azametle hususi bir lütuf olmak üzere (sana kevseri verdik.) seni öyle fevkalâde bir çok hayra eriştirdik, senin adını, şanını pek fazla yükselttik.

Kevserden maksat, âlimlerin çoğuna göre cennette bir ırmaktır veya bir havuzdur. Onun vasfı hakkında deniliyor ki: Onun suyu baldan tatlıdır, sütten daha ziyade beyazdır, kardan daha soğuktur. Kaymaktan daha yumuşaktır, ondan bir kere içen bir daha susuzluk hissetmez, onu ancak bir zevk ve mutluluk için içmeğe devam eder, o güzel su mahallinin kenarları Zeberceddendir, bardakları gümüşten olup semâdaki yıldızlar kadar çoktur.

Maamafih İbn-i Abbas Radiyallâh-ü Anhadan rivayet olunduğuna göre bu kevserden maksat, çok hayırdır. Zâten arap dilinde "Kevser" kelimesi, "Keserret" kelimesinden alınmıştır ki: Adet ve değer ve kıymet itibariyle "kesîr" Yâni: Çokça olan her şeye kevser deniliyor. Bu itibar ile bu kevser denilen şey, hem kevser nehrine, havuzuna verilen isimdir, denilir, hem de diğer ilâhî lütuflara ad olarak verilmektedir. Binaenaleyh kevser hakkında şöyle denilmektedir.

1.  Kevserden maksat, Cennetteki bir ırmak veya havuzdur ki, Resûl-Î Ekrem'e ihsan buyrulmuş olacaktır. Buna dair bir çok sahîh hadisler vardır. Bunun varlığını tasdik etmek, dini bir farizadır.

2.  Kevserden maksat, Kur'an-ı Kerim ki: O, dünyevî ve uhrevî hayırları toplayan, en lezzetli bir feyiz kaynağı, bir manevî hayat suyu mahiyetinde bulunmaktadır.

3.     Kevserden maksat, Resûl-i Ekrem'in sahip olduğu peygamberlik şerefidir ve umumi mânâda peygamberliktir ki, bu iki âlemin hayrını toplamaktadır, bütün insanlık için bir saadet vesilesidir.

4.  Kevserden maksat. Peygamber Efendimizin sahip olduğu, pek çok faziletlerdir ki: Bunlar ile bütün yaratıklar üzerine üstün bulunmuştur.

5.  Kevserden maksat, Resûl-i Zîşan Efendimizin makâm-ı mahmuda erişmesi ve ümmetine şefaat etmeğe izin almasıdır, dünyada da âhirette de güzelce anılmasıdır.

6.     Kevserden maksat, Hz. Peygamberimizin çocukları ve kendisine tâbi olan Resûl-İ Ekrem'in muhterem nesli, muhterem kızı Hz. Fâtımatüzzehra vasıtası ile dünyaya şeref vermiş, onun temiz sülalesi, kıyamete kadar devam etmekte bulunmuştur. Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin ve diğer peygamber torunları bu cümledendir. Allah hepsinden razı olsun.

7.     Kevserden maksat, Yüce Peygamber ashabı ve ümmetinden âlim olanlardır ki: O zâtlar, İslâm dinini yaymaya hizmet etmiş, mü'minleri manevî feyizlere, ruhani lezzetlere nail kılmışladır.

8.  Kevserden maksat, dini İslâm'ın bütün dinlere galebesi ve Resül-I Ekrem'in fetihlere nail ve dünyada da âhirette de güzelce anılmasıdır.

Kısaca: Pek büyük bir ilâhî lütuf olan kevser için bütün bu muazzam Yüce Peygamber, bu nîmetlerin hepsine de nail bulunmuştur. S al I âl I âh - ü Aleyhi Vessellem.

 

 

2. Artık Rab'bin için namaz kıl ve kurban kesiver.

2.   (Artık) Ey yüce Resul!. Sen bu kadar nimetlere, ilâhî lütuflara nail bulunuyorsun, bunları sana ihsan buyurmuş olan (Rab'bin) o Kerîm Mabudun (için namaz kıl) o pek kudsî ibâdete devam et (ve kurban kesiver) şükür vazifesini yerine getir, keseceğin kurbanın etinden muhtaç olanlara yardımda bulun, en küçük yardımı bilen menedenlere muhalif olarak insaniyete yardım et.

Bâzı zâtlara göre bu namazdan maksat, ya sabah namazıdır veya kurban bayramı namazıdır. Nahrdan maksat da ya tekbir alırken elleri yukarıya kaldırmaktır veya namazda göğüs ve boyun ile kıbleye istikbâlde bulunmaktır.

 

 

3.  Muhakkak ki: O sana buğz edendir, Ebter.

3. Ey Yaratıkların en faziletlisi!. (Muhakkak ki: O sana buğz edendir,) Sana adavette bulunan, sana ebter (nesli kesik) demek cinayetini işleyen alçak kimse yok mu?. İşte         o alçak heriftir. (Ebter.) olan dünyevî ve uhrevî hayırdan kesili mahrum kalmış bulunan tâ kendisidir. Senin Yüce zâtın ise her türlü hayra mazhardır. Senin

zürriyetin devam edecektir, senin faziletinin izleri kıyamete kadar dünyaya şeref verecektir, senin güzelce anılman dâima müslümanların lisanlarını süsleyecektir.

Bu mübarek sürenin nüzul sebebi hakkında şöyle deniliyor.

1.    Resül-i Ekrem, S al I ali âh- ü Aleyhivessellem Efendimizin muhterem oğlu Hz. Kasım vefat edince "As Ibni Vâil" demiş ki: Muhammed'in -Aleyhisselâm- artık nesli kesildi, kendisini anacak evlâdı kalmadı.

2.   Bir takım Mekke müşrikleri, Resül-i Ekrem'in erkek evlâdının vefat ettiğini görünce: Onun nesli kesildi, kendisi, Ebter = anılmadan mahrum kaldı, demişlerdi. O müşrikler, erkek evlâd sahibi olmamayı bir kusur sayarak bununla insanları o Yüce Peygamber'e tâbi olmaktan menetmek istiyorlardı.

3.       O din düşmanları, m üs l umanlara bir şiddet, bir darlık gelince bununla ferahlanıyorlardı. İslâm varlığının yok olmasını bekliyorlardı. Tâ ki: Kendi kâfirce varlıkları devam etsin, yok olmaktan kurtulmuş olsun.

İşte o kâfirlerin böyle bâtıl düşüncelerini red için bu süre-i celîle nazil oldu, pek kısa olduğu hâlde bir nice hakikatlere işareti içermiş bulundu, Resül-i Ekrem'in ilâhî korumaya mazhar ve nice nimetlere nail olduğunu gösterdi, o Yüce Peygamber'e tâbi olanların kurtuluş ve selâmete ereceklerine, muhalefette bulunanların da nihayet Allah'ın kahrına uğrayacaklarına işaret buyurdu, nitekim de öyle olmuştur. Resül-i Ekrem Efendimiz daha dünyada iken nice muvaffakiyetlere nail oldu, ondan sonra da      onun ashab-ı kiramı, seçkin ümmeti, İslâmiyet'i doğuya ve batıya yaymaya muvaffak oldular, İslâmiyet güneşi, insanlık âlemine hidâyet nurlarını yaymaya devam etmektedir. Ne mutlu bu kutsal ışıktan istifâde etmek şerefine nail olan zâtlara, ve hamd Allah içindir

  
108 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret429847
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.356027.4657
Euro28.788128.9035
Hava Durumu
Saat
Kur'an Radyo
RİSALET RADYO
Diyanet Risalet Radyo
KABE TV CANLI
RECEPLİ
BAĞIŞ KABULÜ HS. NO.

 Manisa İl, İlçe ve Köyleri
Dayanışma Derneği
 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM 
BANKASI

MANİSA ŞUBESİ 

HESAP NO

962136-1

IBAN NO

TR090020600064
009621360001

M. ZÜHDÜ CAMİİ
www.muhammedzuhdu.org