Üyelik Girişi
M. Zühdü Bilgi Hattı
Site Haritası
Takvim
Muhammed Zühdü(KS)

Esmâ-ûl Hüsnâ (Açıklamalı)


Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh)\' dan rivayet ;

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah\'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah (cc) tektir, teki sever."

Allah :

Diğer bütün isimlerin anlamlarını kendisinde toplayan, varlığı kendisinden olan, ibadete lâyık bir tek mabud\'un zâtına mahsus özel ismi.

Rahmân :

Dünyada herkese ve her canlıya acıyan, onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan. Bu isim, Allah\'tan başkasına kesinlik sıfat olmaz.

Rahîm :

Âhirette yalnız mü\'min kullarına acıyan, onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan. Rahîm ismi, Allah\'tan başka varlıklar için de sıfat olabilir.

Melik :

Buyrukları tutulan ve bütün kâinatın mulak hükümdarı.

Kuddûs : Eksiklik ve noksanlardan arınmış, tertemiz.

Selâm :

Kullarını selâmette kılan.

Mü\'min :

İnananları güvenlikte kılan. Vadine güvenilen.

Müheymin :

Bütün işleri koruyup, gözetip yöneten.

Azîz :

Yenilmeyen güçlü ve galip.

Cebbâr :

Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan.

Mütekebbir : Yegâne büyüklüğünü ve yüceliğini ortaya koyan.

Hâlik : Yaratan.

Bârî : Örneği ve modeli olmaksızın her şeyi eksiksiz ve mükemmel yaratan.

Musavvir : Her şeye şekil ve özellik veren.

Ğaffâr : Çok bağışlayan, günah ve kusurları örten.

Kahhâr : Bütün güçleri yenen ve her şeye galip olan. İsyankârları kahreden.

Vehhâb : Karşılıksız bol bol veren.

Rezzâk : Rızıklandıran.

Fettâh : Açan. Zorlukları kolaylaştıran. Kullarına rahmet, rızık ve başarı kapılarını açan.

Alîm : Her şeyi bilen.

Kâbid : Canları alan, rızıkları tutan.

Bâsit : Hayat veren, rızıkları genişleten.

Hâfıd : Zalimleri, kâfirleri alçaltan.

Râfi\' : Mü\'minleri yükselten, yücelten.

Mu\'iz : Aziz ve şerefli kılan.

Müzil : Zelil kılan ve alçaltan.

Semî : İşiten.

Basîr : Gören.

Hakem : Nihai hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici. Hakkı yerine getiren.

Adl : Adaletli. Hükmünde adaletsizlik bulunmayan âdil.

Lâtîf : Kullarına lütfeden. Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan.

Habîr : Haberdar olan, her şeyin iç yüzünü ve gizli taraflarını bilen.

Halîm : Hilim sahibi, yumuşaklık sahibi. Acale ve kızgınlıkla iş yapmayan, kulların isyanına rıza göstermediği hâlde acale edip cezalandırmayan.

Azîm :
İnsan aklının ulaşamayacağı derecede büyük. Zatında, sıfatlarında azametli ve pek büyük olan.

Ğafûr : Çok affedici. Bütün günahları bağışlayıp örten.

Şekûr : Az iyiliğe bile çok mükâfat ve sevap veren.

Alî : Pek yüce ve yüceltici. İzzet, şeref, mertebe ve hükümranlık en yüce.

Kebîr : Ulu. Zatı ve sıfatları ulu.

Hafîz : Koruyan. Kâinatı dengede tutan. Her şeyi unutmadan ilminde tutan.

Mukît : Besleyen. Rızıkları yaratıcı.

Hasîb : Kullarını hesaba çeken.

Celil : Yücelik sıfatları bulunan.

Kerîm : Çok cömert. İyilik, fazilet ve şeref türlerinin hepsine sahip.

Rakîb : Gözeten. Bütün varlık üzerinde gözcülük edip onları kontrol eden.

Mucîb : Duaları kabul eden.

Vâsi\' :
İlmi, merhameti, affı, nimeti sınırsız şekilde geniş ve bol olan.

Hakîm : İlim ce hikmet sahibi. Buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde ve mükemmel olan.

Vedûd : Mü\'minleri çok seven, sevilen.

Mecîd : Şerefli, şanlı.

Bâ\'is : Ölümden sonra dirilten ve peygamberler gönderen.

Şehîd : Her şeye şahid olan. Her yerde hazır olup gözleyen ve kendinden hiçbir şey saklanmayan.

Hakk :
Varlığı ve ilâhlığı gerçek olan. Var olan, varlığı kendinden olan ve varlığı değişmeden duran.

Vekîl : Güvenilip dayanılan. Kulların işlerini gören, onların yaralarını sağlayan.

Kavî :
Pek güçlü, tam kudret ve kuvvet sahibi.

Metîn :
Kemal derecesinde kuvvete sahip. Fiilleri sebebiyle güçlüğe, yorgunluğa uğramayan. kavî ismi, kuvvetinin kemalini; Metîn ismi, kuvvetinin şiddetini bildirir.

Velî : Mü\'minlere dost ve yardımcı.

Hamîd : Her lisanla övülen, hamd edilen. Tam övgüye, hamde lâyık olan.

Muhsî : Her şeyi sayan. Bütün ayrıntıları, tek tek her şeyin sayısını bilen.

Mübdî : Bütün varlıkları ilkin yaratan.

Mu\'îd : Öldürüp yeniden dirilten.

Muhyî : Dirilten, hayat veren. Yaşatan.

Mümît : Öldüren. Canlının ölümünü yaratan.

Hay : Diri. Ezelî ve ebedî hayatla diri olan.

Kayyûm : Her şeyi ayakta tutan. Her şeyin varlığı kendinde bağlı olan. Kâinatı idare eden.

Vâcid : Dilediğini istediği anda bulan.

Mâcid : Şanı yüce ve keremi çok olan.

Vâhid : Bir tek. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir tek olup benzeri bulunmayan. Bir başka hadisde bu Vâhid ismi yerine Ehad ismi belirtilmiştir.

Samed : Muhtaç olmayan; her türlü ihtiyaç için kendisine başvurulan.

Kâdir : Kudret sahibi, her şeye gücü yeten.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli olan.

Mukaddim : İstediğini öne geçiren, öne alan.

Muahhir : İstediğini geriye bırakan, erteleyen.

Evvel : Varlığının başlangıcı olmayan ilk. Ezelî olan.

Âhir :
Varlığının sonu olmayan. Ebedî olan.

Zâhir :
Varlığı açık olan.

Bâtın : Zâtı ve mahiyeti itibariyle duyuların ve akılların idrakinden gizli olan.

Vâlî : Kâinata sahip ve hakim olan ve onu yöneten.

Müteâlî : Pek yüce. Şeref, mertebe ve hükümranlık bakımından en yüce olan.

Berr : İyiliği ve ihsanı çok olan.

Tevvâb :Tövbeleri kabul eden.

Müntakım : Suçluları cezalandıran. Asilerden öç alan.

Afüvv : Çok bağışlayan, affeden. Kuların günahlarını, hiçbir izi kalmayacak şekilde silip yok eden.

Raûf : Çok şefkatli, çok merhametli olan.

Mâlikü\'l-mülk : Bütün mülkün gerçek tek sahibi.

Zü\'l-celâli ve\'l-ikrâm : Büyüklük ve ikram sahibi.

Muksit : Adaletli olan; adaletle hükmeden.

Câmi\' : İstediklerini istediği yerde ve zamanda toplayan. Dünyada birbirine benzeyen, karşı olan ve zıt olanları kıyamet gününde de hesap görmek için bütün yarattıklarını bir araya getirip toplayan.

Ğaniyy : Zengin. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Muğnî : Dilediğine zenginlik veren ve onu muhtaç olmaktan kurtaran.

Mâni : İstediği şeylere veya kötü ve zararlı şeylere engel olan. Dilemediği şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.

Dârr : Dilediğine belâ ve zarar veren.

Nâfi\' : Dilediğine fayda veren.

Nûr :
Âlemleri aydınlatan. İstediği simaları, zihinleri, gönülleri aydınlatıp nurlandıran.

Hâdî : Yol gösteren, murada erdiren.

Bedî : Örneksiz, benzersiz ve vasıtasız sanatkârâne yaratan. Çok güzel yaratan.

Bâkî : Varlığı sürekli olan. Varlığının sonu olmayan.

Vâris : Mülkün gerçek sahibi. Servetlerin geçici sahiplerinin yokluğa dönüşünden sonra varlığı devam eden servetlerin gerçek sahibi.

Reşîd : Yol gösteren, kullarını irşad eden.

Sabûr : Çok sabırlı.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam15
Toplam Ziyaret268805
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.86635.8898
Euro6.57996.6063
Hava Durumu
Anlık
Yarın
14° 6°
Banka Hesabımız

   Manisa İl, İlçe ve Köyleri Dayanışma Derneği 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

MANİSA ŞUBESİ 

HESAP NO

962136-1

IBAN NO

TR09 0020 6000 6400 9621 3600 01

Bağış Kabulü
 www.muhammedzuhdu.org
Ya Allah (cc) Ya Resul (sav)
Bayrağımız