Üyelik Girişi
M. Zühdü Bilgi Hattı
Site Haritası
Takvim
Muhammed Zühdü(KS)

Esmâ-ûl Hüsnâ (Açıklamalı)


Hz. Ebu Hüreyre (radıyallâhu anh)\' dan rivayet ;

"Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Allah\'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah (cc) tektir, teki sever."

Allah :

Diğer bütün isimlerin anlamlarını kendisinde toplayan, varlığı kendisinden olan, ibadete lâyık bir tek mabud\'un zâtına mahsus özel ismi.

Rahmân :

Dünyada herkese ve her canlıya acıyan, onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan. Bu isim, Allah\'tan başkasına kesinlik sıfat olmaz.

Rahîm :

Âhirette yalnız mü\'min kullarına acıyan, onları koruyan, esirgeyen ve bağışlayan. Rahîm ismi, Allah\'tan başka varlıklar için de sıfat olabilir.

Melik :

Buyrukları tutulan ve bütün kâinatın mulak hükümdarı.

Kuddûs : Eksiklik ve noksanlardan arınmış, tertemiz.

Selâm :

Kullarını selâmette kılan.

Mü\'min :

İnananları güvenlikte kılan. Vadine güvenilen.

Müheymin :

Bütün işleri koruyup, gözetip yöneten.

Azîz :

Yenilmeyen güçlü ve galip.

Cebbâr :

Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan.

Mütekebbir : Yegâne büyüklüğünü ve yüceliğini ortaya koyan.

Hâlik : Yaratan.

Bârî : Örneği ve modeli olmaksızın her şeyi eksiksiz ve mükemmel yaratan.

Musavvir : Her şeye şekil ve özellik veren.

Ğaffâr : Çok bağışlayan, günah ve kusurları örten.

Kahhâr : Bütün güçleri yenen ve her şeye galip olan. İsyankârları kahreden.

Vehhâb : Karşılıksız bol bol veren.

Rezzâk : Rızıklandıran.

Fettâh : Açan. Zorlukları kolaylaştıran. Kullarına rahmet, rızık ve başarı kapılarını açan.

Alîm : Her şeyi bilen.

Kâbid : Canları alan, rızıkları tutan.

Bâsit : Hayat veren, rızıkları genişleten.

Hâfıd : Zalimleri, kâfirleri alçaltan.

Râfi\' : Mü\'minleri yükselten, yücelten.

Mu\'iz : Aziz ve şerefli kılan.

Müzil : Zelil kılan ve alçaltan.

Semî : İşiten.

Basîr : Gören.

Hakem : Nihai hükmedici, iyiyi kötüden ayırt edici. Hakkı yerine getiren.

Adl : Adaletli. Hükmünde adaletsizlik bulunmayan âdil.

Lâtîf : Kullarına lütfeden. Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan.

Habîr : Haberdar olan, her şeyin iç yüzünü ve gizli taraflarını bilen.

Halîm : Hilim sahibi, yumuşaklık sahibi. Acale ve kızgınlıkla iş yapmayan, kulların isyanına rıza göstermediği hâlde acale edip cezalandırmayan.

Azîm :
İnsan aklının ulaşamayacağı derecede büyük. Zatında, sıfatlarında azametli ve pek büyük olan.

Ğafûr : Çok affedici. Bütün günahları bağışlayıp örten.

Şekûr : Az iyiliğe bile çok mükâfat ve sevap veren.

Alî : Pek yüce ve yüceltici. İzzet, şeref, mertebe ve hükümranlık en yüce.

Kebîr : Ulu. Zatı ve sıfatları ulu.

Hafîz : Koruyan. Kâinatı dengede tutan. Her şeyi unutmadan ilminde tutan.

Mukît : Besleyen. Rızıkları yaratıcı.

Hasîb : Kullarını hesaba çeken.

Celil : Yücelik sıfatları bulunan.

Kerîm : Çok cömert. İyilik, fazilet ve şeref türlerinin hepsine sahip.

Rakîb : Gözeten. Bütün varlık üzerinde gözcülük edip onları kontrol eden.

Mucîb : Duaları kabul eden.

Vâsi\' :
İlmi, merhameti, affı, nimeti sınırsız şekilde geniş ve bol olan.

Hakîm : İlim ce hikmet sahibi. Buyrukları ve bütün işleri yerli yerinde ve mükemmel olan.

Vedûd : Mü\'minleri çok seven, sevilen.

Mecîd : Şerefli, şanlı.

Bâ\'is : Ölümden sonra dirilten ve peygamberler gönderen.

Şehîd : Her şeye şahid olan. Her yerde hazır olup gözleyen ve kendinden hiçbir şey saklanmayan.

Hakk :
Varlığı ve ilâhlığı gerçek olan. Var olan, varlığı kendinden olan ve varlığı değişmeden duran.

Vekîl : Güvenilip dayanılan. Kulların işlerini gören, onların yaralarını sağlayan.

Kavî :
Pek güçlü, tam kudret ve kuvvet sahibi.

Metîn :
Kemal derecesinde kuvvete sahip. Fiilleri sebebiyle güçlüğe, yorgunluğa uğramayan. kavî ismi, kuvvetinin kemalini; Metîn ismi, kuvvetinin şiddetini bildirir.

Velî : Mü\'minlere dost ve yardımcı.

Hamîd : Her lisanla övülen, hamd edilen. Tam övgüye, hamde lâyık olan.

Muhsî : Her şeyi sayan. Bütün ayrıntıları, tek tek her şeyin sayısını bilen.

Mübdî : Bütün varlıkları ilkin yaratan.

Mu\'îd : Öldürüp yeniden dirilten.

Muhyî : Dirilten, hayat veren. Yaşatan.

Mümît : Öldüren. Canlının ölümünü yaratan.

Hay : Diri. Ezelî ve ebedî hayatla diri olan.

Kayyûm : Her şeyi ayakta tutan. Her şeyin varlığı kendinde bağlı olan. Kâinatı idare eden.

Vâcid : Dilediğini istediği anda bulan.

Mâcid : Şanı yüce ve keremi çok olan.

Vâhid : Bir tek. Zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir tek olup benzeri bulunmayan. Bir başka hadisde bu Vâhid ismi yerine Ehad ismi belirtilmiştir.

Samed : Muhtaç olmayan; her türlü ihtiyaç için kendisine başvurulan.

Kâdir : Kudret sahibi, her şeye gücü yeten.

Muktedir : Her şeye gücü yeten, kudretli olan.

Mukaddim : İstediğini öne geçiren, öne alan.

Muahhir : İstediğini geriye bırakan, erteleyen.

Evvel : Varlığının başlangıcı olmayan ilk. Ezelî olan.

Âhir :
Varlığının sonu olmayan. Ebedî olan.

Zâhir :
Varlığı açık olan.

Bâtın : Zâtı ve mahiyeti itibariyle duyuların ve akılların idrakinden gizli olan.

Vâlî : Kâinata sahip ve hakim olan ve onu yöneten.

Müteâlî : Pek yüce. Şeref, mertebe ve hükümranlık bakımından en yüce olan.

Berr : İyiliği ve ihsanı çok olan.

Tevvâb :Tövbeleri kabul eden.

Müntakım : Suçluları cezalandıran. Asilerden öç alan.

Afüvv : Çok bağışlayan, affeden. Kuların günahlarını, hiçbir izi kalmayacak şekilde silip yok eden.

Raûf : Çok şefkatli, çok merhametli olan.

Mâlikü\'l-mülk : Bütün mülkün gerçek tek sahibi.

Zü\'l-celâli ve\'l-ikrâm : Büyüklük ve ikram sahibi.

Muksit : Adaletli olan; adaletle hükmeden.

Câmi\' : İstediklerini istediği yerde ve zamanda toplayan. Dünyada birbirine benzeyen, karşı olan ve zıt olanları kıyamet gününde de hesap görmek için bütün yarattıklarını bir araya getirip toplayan.

Ğaniyy : Zengin. Hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan.

Muğnî : Dilediğine zenginlik veren ve onu muhtaç olmaktan kurtaran.

Mâni : İstediği şeylere veya kötü ve zararlı şeylere engel olan. Dilemediği şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen.

Dârr : Dilediğine belâ ve zarar veren.

Nâfi\' : Dilediğine fayda veren.

Nûr :
Âlemleri aydınlatan. İstediği simaları, zihinleri, gönülleri aydınlatıp nurlandıran.

Hâdî : Yol gösteren, murada erdiren.

Bedî : Örneksiz, benzersiz ve vasıtasız sanatkârâne yaratan. Çok güzel yaratan.

Bâkî : Varlığı sürekli olan. Varlığının sonu olmayan.

Vâris : Mülkün gerçek sahibi. Servetlerin geçici sahiplerinin yokluğa dönüşünden sonra varlığı devam eden servetlerin gerçek sahibi.

Reşîd : Yol gösteren, kullarını irşad eden.

Sabûr : Çok sabırlı.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam17
Toplam Ziyaret332417
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar8.85238.8878
Euro10.341310.3828
Hava Durumu
DİYANET RADYO
Canlı Yayın
KUR'AN RADYO
RİSALET RADYO
Diyanet Risalet Radyo
KABE TV CANLI
RECEPLİ
BAĞIŞ KABULÜ HS. NO.

 Manisa İl, İlçe ve Köyleri Dayanışma Derneği 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI

MANİSA ŞUBESİ 

HESAP NO

962136-1

IBAN NO

TR090020600064009621360001

M. ZÜHDÜ CAMİİ
www.muhammedzuhdu.org