• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
M. Zühdü Bilgi Hattı
Site Haritası
Takvim
Muhammed Zühdü(KS)

Nasr Suresi-Ö.N. BİLMEN

EN-NASR SURESİ

 

Bu mübarek sûre, "Et-Tevbe" sûresinden sonra Medine-i Münevvere\'de nazil olmuştur. Üç âyet-i kerîmeyi içermektedir. Resûl-i Ekrem\'i, ilâhî zafere ulaşmayı müjdelediği için kendisine bu ad verilmiştir. Kendisine "İzacâe" sûresi de denilir. Bundan evvelki "El-Kâfirûn" sûresinde Hz. Peygamberin dini ile kâfirlerin dinleri arasındaki ihtilâf gösterilmişti. Bu sûrede de Yüce Peygamber\'in Allah\'ın yardımına kavuşarak kâfirlere ait dinlerin yok olmaya yüz tutacağı müjdelenmiş olduğundan aralarında güzel bir münâsebet vardır.

 

1. Allah\'ın nusreti ve fethi geldiği zaman,

1.   Bu sûre-i celîle, Hz. Peygamber\'in feth ve zafere erişeceğini ve İslâmiyetin yayılmaya muvaffak olacağını müjdeliyor. Resûl-i Ekrem\'in de bir kulluk ve şükür vazifesi olmak üzere hamd ve tesbîh ile mükellef bulunduğunu ve Kerîm Mabudumuzun da gafur ve rahîm olduğunu beyan buyurmaktadır. Şöyle ki: Ey Peygamberlerin efendisi!. Sana (Allah\'ın nusreti) yardımı, kâfirlerin üzerine galip kılması ortaya çıktığı vakit (ve) Mekke-i Mükerreme\'nin (fethi) veya şâir bir nice İslâm\'i fetihler yüz gösterdiği (zaman..) hakkında öyle bir ilâhî lütuf tecellî edeceği gün..

  

2. Ve Allah\'ın dinine nasıl fevc fevc girer olduğunu göreceğin vakit:

2.     (Ve Allah\'ın dinine) İslâm dinine bağlanıp o ilâhî, mukaddes dine (insanların) bütün arapları vesâir bir nice kavimlerin (fevc fevc) bölük bölük birer cemaat hâlinde olarak (girer olduğunu göreceğin o vakit..) bir rivayete göre bu insanlardan maksat, Yemenlilerdir ki: Bunlardan yedi yüz zât, delege olarak Medine-i Münevvere\'ye gelmiş, İslâmiyet\'i kendi arzuları ile kabul etmişlerdir. Bunların bir kısmı da la ilahe illallah diyerek gelmişlerdi. Yemenliler hakkında "kalpleri yumuşak, îman ile fıkıh ve hikmet ile vasıflanmış zâtlar" denilmiştir.

Mekke-i Mükerreme\'nin fethinden sonra Huneyn ve Tâif gazvelerini müteakip bütün Araplar da müslüman olmuşlardı.

 

3. Artık Rab\'bine h am dede re k teşbihte bulun ve ondan mağfiret dile, şüphe yok ki: O tevbeleri çok kabul edici olmuştur.

3. (Artık) Ey Resûl-i Zîşan!. Sen böyle bir yardıma ve feth ve zafere muvaffak olduğun zaman ve insaniyet vasfına özellikle sahip bulunan akıllı, tevekkül eden zümrelerin İslâmiyet\'i kabul eyledikleri vakit sana bu muvaffakiyeti ihsan buyuran (Rab\'bine) o kerîm Mabuduna (hamdederek teşbihte bulun,) ilâhlık şanı her türlü noksandan uzak olan Kerîm Yaratıcına şükür ederek onu kutsamaya ve yüceltmeye devam et (ve ondan mağfiret dile.) o rahim, gafur Mabudunun afv ve keremine dâima sığın, ümmetinden sudur edecek bir kısım kusurların bağışlanmasını o kerîm Rab\'binden niyaza devam et. (Şüphe yok ki: O) Yüce Mâbud (tevbeleri çok kabul edici olmuştur.) mükellef kullarını yarattığı günden beri onların tevbelerini fazlasıyla kabul etmek lütfunda bulunmuştur. Artık her tevbe ve istiğfar eden kimse, tevbesinin Allah tarafından kabul olmasına, ümitli olmalıdır.

"Bu Kur\'anî beyanlarda şuna da işaret vardır ki: Bir kul, ne kadar sabit, itaatkâr bulunmuş olsa da yine kendi amelini, yaptığı kulluk vazifesini noksan görmelidir. Nefsini yenmelidir. Allah\'ın haklarını istizam büyük görerek geldiği kadar hamd ve senadan, tesbîh ve takdisten geri durmamalıdır, Allah\'ın mağfiretine olan ihtiyacını bilmelidir. İşte Resûl-i Ekrem, Sallal\'lah-ü Aleyhi Vesellem Efendimiz de masum olduğu hâlde yine gece ve gündüz yüz kere istiğfarda bulunurdu ve âhirete göç etmesinden önce: (Sübhanekel\'lâhüme ve Bihamdik, âstağfirüke ve etübü Ileyke.) cümlesini çokça okumakta bulunmuştu.

Kısacası: Bu süre-i celîle\'nin Resûl-i Ekrem\'e müjdelediği yardım ve fetihler, az sonra gerçekleşmiş, bu vesîle ile de Kur\'an-ı Kerim\'in ebedî bir mucize olduğu ortaya çıkmıştır. Çünkü: Bu mübarek sürenin inişi zamanında henüz İslâmiyet büyük bir gelişmeye m az har bulunmuyordu, her taraf düşmanlar ile çevrilmişti, fakat az sonra nispeten pek az olan bir müslümanlar topluluğu, Cenab-ı Hak\'kın yardımıyla büyük muvaffakiyyata nail oldu, Mekke-i Mükerreme\'yi fethetti. Her taraftan insanlar, takım takım gelip İslâm dinini kabul ettiler, hattâ Veda Haccı\'nda yüz binden ziyade müslüman, Arafatta toplanmış oldu. İslâm hâkimiyeti her tarafa yayılmaya başlamış bulundu, artık bu kadar Harikul\'âde muvaffakiyetleri ihsan buyuran Kerem Sahibi bir Yaratıcı\'ya devamlı hamd ve senada, tesbîh ve takdîsde bulunarak onun afv ve lütfuna sığınmak, müslüman için şüphe yok ki, en mühim bir kulluk vazifesidir. Cenab-ı Hak, cümlemizi bu gibi kulluk vazifelerini gerektiği şekilde yapmaya muvaffak buyursun, Hz. Peygamber hürmetine âmin.. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah\'a aittir.

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam64
Toplam Ziyaret461680
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Hava Durumu
Saat
Kur'an Radyo
RİSALET RADYO
Diyanet Risalet Radyo
KABE TV CANLI
RECEPLİ
BAĞIŞ KABULÜ HS. NO.

 Manisa İl, İlçe ve Köyleri
Dayanışma Derneği
 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM 
BANKASI

MANİSA ŞUBESİ 

HESAP NO

962136-1

IBAN NO

TR090020600064
009621360001

M. ZÜHDÜ CAMİİ
www.muhammedzuhdu.org