• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
M. Zühdü Bilgi Hattı
Site Haritası
Takvim
Muhammed Zühdü(KS)

Hikmet Havuzu

 

HİKMET  HAVUZU

 

 

Dünya için dünyada kalacağın kadar çalış,
Allah-ü Teala’ya muhtaç olduğun kadar itaat et,
Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle
(HADİS-İ ŞERİF)

(Merhûm mağfur Muhammed Zühdü (k.s.)

Hazretlerinin türbesinin giriş kapısındaki

kumbaranın üstünde bulunan şiir)

İnsanları çekiyor cümle cümle, tek tek ölüm.

Bunca enbiyâ, evliyâ nerede ecdâd,  

burada yoktur ebedî kalım,

Azrail gelmeden hazırlan, gelmeden

son nefeste bunalım

Sözümü dinle, Hak yolundan çıkma

Tutma şeytanın sözünü, Hak yolundan kaçma

Allah’ın emrinden başkası hep saçma

Bu sözler çok doğru, tatbik et zor zar

Kumbaraya koyduğun Allah için bir kâr

Ahlâkın güzel olursa, Rabbin sana yârdır yâr.

(A.M.İ. – 28.10.1982)
--------------------------------

 

MUHAMMED ZÜHDÜ(KS)

Mübarek zât; az uyur az yerdi

Hâkk’ı söyler, sabrı tavsiye ederdi

Dâim Kur’ân okur, kitap mütalaa ederdi

 

Her hâli insanlara örnekti

Hayatta iken insanların çoğu onu bilmek gerekti

Şu anda olduğu gibi hayatında da çok mübarekti

Okuduğu Kur’ân şudur işte

İnsana ölçü takvâ iledir akıl varsa başta

Aç gözünü ibretle bak burası kabirdir işte

Onun yüksekti makamı, âli idi postu

İnsanlara hizmet etmekti onun her türlü kastı

Son okuduğu âyetin son cümlesi : “O, ne güzel Mevlâ,

O ne güzel dosttu”

Anlamında olan âyeti okuyunca

“Ey benim ehl-i beytim, size olsun elvedâ” deyince

15 Nisan 1962 sabahı teslim oldu Rabbisine

 gün doğmadan önce

(rahmetullâhi aleyh)

(A.M.İ. – 07.11.1992)

 

(Merhûm mağfur Muhammed Zühdü (k.s.)

 Hazretlerinin türbesinin giriş bölümünde O’na

âit olan Kur’ân-ı Kerîm’in altında bulunan şiir)

-- 

Şu tarihte Kur’ân torbası tam 73 yaşında

O zâtın asılı dururdu dâim yanı başında

Elinin değmediği zaman yoktu yazında kışında

O zât tefekkür-ü ilâhî ile yaşardı her işinde

Onun işi insanları ıslah etmekti, gitmezdi dünya peşinde

 

Şu torbanın değeri çok büyük tarihi bir eser

Kıymetini bilen ne güzel, bilmeyen gâfil gezer

İyi ol iyi yaşa günahlardan et hazer

Oku ruhuna sevinir, melekler sevabını yazar

(A.M.İ. – 16.11.1992)

 

(Merhûm mağfur Muhammed Zühdü (k.s.)

Hazretlerinin türbesinin giriş bölümünde O’na âit olan

 Kur’ân-ı Kerîm torbasının (kılıfının) altında bulunan şiir)

 

Hâkim Güngör Bey sebep oldu türbeye

Ne rüya ne de başka şey, anca mânevî duygu mânevî terbiye

 

Merhum Hoca Efendi’ye dedikodu ettiler çok

Böyle edenlerin ya âhiret inancı az ya inadı çok

 

Böyle söylediler, söylediler de yine geldiler türbeye yakın

Sözlerine kendileri de inanmadı, şu hâle şu duruma bakın

 

 

Dedirir bir gün Cenâb-ı Hâk, suç bende hata bende

Dilleri söylemese de hâlleri diyor; af sende, kerem sende

 

Ey hayatta olanlar! Ölülerin arkasında gıybet etmeyin,

en ziyade dillerinizle

Bir gün bunun cezasını pek acı ödersiniz, o zaman

 çırpınacaksınız ellerinizle

 

Hayattan geçenlerle helâlleşmek çok zor olur

Buna imkân bulamayınca âhirette yerin ateşten kor olur

 

Yakınıyım, garabetim var,  ahvâdıyım, damadıyım,

mânevi evlâdıyım, talebesiyim deme

Hasebin nesebin seni kurtarmaz, var mı ihlâslı amel-i kadime

 

Eğer bu yoksa, düzelt kendini can tende iken

Hiç olmazsa hoş geçin hayatta olanlarla, helâlleş f

ırsat elde iken

 

Kendi bildiğine salıverme dilini, onun yeri ağız

içinde boşluktur

Eğer ona hâkim olmaz isen, dünyada âhirette

 durumun nâhoşluktur

 

Dilin, elin, ayağın, gözün, kulağın sana bir emanettir

Bunlara hâkim olmaz isen, emânete riâyetsizlik

 en büyük hıyânettir

 

Ey insan! Ne olduğunu düşün, çok ağır ilâhi

emanet var sırtında

Yaşım gençtir zamanı var deme, yaşın ya geçmiştir

 ya kırkında

Hatalarına günahlarına tövbe et, bir gün kendini

ölü bulursun,   olamazsın farkında.

 

Sebep olanlar ile mânen, mâlen, cismen,

ceseden ihlâs ile çalışanlardan Allah râzı olsun

Hasedinden dolayı çekemeyenler ile iyiliğini

iptal edenlerin şerrinden Rabbim korusun

Burada medfûn bulunan merhûm mağfur

Muhammed Efendi (ks)’nin ruhuna bir fâtiha.

Kabri nûr ile dolsun.

(A.M.İ. – 09.02.1982)

 

 

(Merhûm mağfur Muhammed Zühdü (k.s.)

 Hazretlerinin türbesinin bulunduğu odadaki şiir)

 

 

Bir mevsim mîsâli gelen gidiyor,

Ömür ağacını zaman buduyor,

Ecel peşimizden bizi güdüyor,

Ecelin hakkından geleni göster.

Az yaşa çok yaşa, ölümdür âhir,

Dünya bir konaktır, gelen bir misafir,

Gafletle harcama, ömrün cevahir

Cevahir kadrini bileni göster.

Zaman yol, bu yolun yıllar kervanı,

Bu yolda kervanın biter dermanı,

Her geçen ânımız ömrün ziyanı,

Kaybolan her ânı bulanı göster.

(A.M.İ. -1989)

 

 

Yâdında mı doğduğun o günler,

Sen ağlarken gülerdi âlem.

Öyle bir ömür sür ki dünyada,

Sen gülerken ağlasın âlem.

 

Kalbe tercümandır dil,

Zararlıdır kalbe o dil,

Zararına da kimse vâkıf değil.

Hangi güzel yüzdür ki,

Sonunda toprak olmadı?

Hangi tatlı gözdür ki,

Sonunda yere akmadı?

 

(A.M.İ. -1997)

 

Elinle çalış dünyaya

Kalbinle yanaş Mevlâya

Sonunda dönüş Allah (c.c.)’a

Dönüşün mübarek olsun.

 

Dil kimseyi incitmesin,

Mideye haram girmesin,

Gönül evi kirlenmesin,

HÂK(c.c.) evini temiz bulsun.

 

İbadette rıza gözet,

Her canlıya merhamet et,

İradeni Hâkk (c.c.)’a yönelt,

Gönlün huzur ile dolsun.

 

(A.M.İ. - 2002)

 

Ey İnsan!

Aşağıdaki dört nasihat ile amel edersen,

 hem fânide fâni hayatını hem bâki

 hayatını kurtarmış olursun.

Her günahtan kendini hıfzu himâye et,

Nefse verme emân.

 

Allah evi olan kalbe,

Girmesin sevdiğin dünyan.

Her işe vekil et Rabbini,

Olursun rahat ve emân.

 

Şu fâni âlem bir saattir,

O saati ibadetle eyle temâm

(A.M.İ. -1976)

 

Ey İnsan!

Daima faydalı ol âlem-i beşere

İhlâsın varsa ektiğin her tohum yeşere

Senden faydalanan ister alem-i insan olsun ister

alem-i haşere

 

Mahlûkâtına Rabbim (c.c.) öyle yapmaz mı?

İnsanoğlu bundan örnek kapmaz mı?

İbret alanlara bu mânâlı sözler yetmez mi?

 

Her neyi görürsen mânevî gözünle bak,

Her zâhirî görünende saklıdır esrâr-ı hâk

Dilin inkâr etse de vücûdun der Hâkkım Hâk

 

(A.M.İ. -1997)

 

İmanını ibadet fenerine koy,

Işığı sönmesin.

İbadetini ihlâs kemerine koy,

Sevabı kaymasın.

 

İradeni, sağlam bilgilerle süsle,

Hasta olmasın.

Kalbini zikirle fikirle besle,

Paslı kalmasın.

 

Allah (c.c.)’ın verdiğine razı olan,

Dünya ve âhirette rahat eder.

İnsanların şerrinden uzak kalan,

Dünya ve âhirette hayra erer.

 

Nefsini aşırılıktan koruyan,

Dünya ve âhirette azîz olur.

Dilini kötü sözlerden koruyan,

Dünya ve âhirette selâmet bulur.

 

(A.M.İ.)

 

Ey Mü’minler!

Hazır bulunun, zîra göç yakındır.

Âhiret rızkını tutunuz, gidilecek yer uzaktır.

Lezzetleri yıkan ölümü daima anınız,

İzzetin zilleti, hayatın ölümü, dünyanın âhireti vardır.

Aldatıcı dünyadan ahirete dönmek, akıl alâmetidir.

Hayatında ölüm için sermaye tutmaya bak,

Yarınki adın ne olacak bilemezsin, dikkat et!

 

Hâk (c.c.)’ın rızasına koşun!

Dünya sana sırt çevirmiş, ölüm ise yüzünü dönmüştür.

Burası felâket ve helâk yeridir, ikâmet bucağı değildir.

Gâmlar menzilidir, ferahlar âlemi değildir.

Kalplere çöken dünya muhabbeti, her kötülüğün anahtarıdır.

Allah (c.c.), dünyayı sevdiklerine de sevmediklerine de vermiştir,

Lâkin ahireti, ancak sevdiklerine verir.

Dünyanın geçici zînetleri, sizleri ebedî cennetten alıkoymasın.

 

(A.M.İ.)

 

Şu âlem devrolur döner durmadan,

Kısa hayatını iyi yaşa kimseyi kırmadan

Âhiret hayatına hazırlık et rabbine varmadan

 

Şu su gibi günlerin akıp gider

Senin de kıymetli hayatın bir gün biter

Bu sözler çok kıymetlidir, anlayana yeter.

 

Kalbini Allah (c.c.)’a bağla

Geçen günlerin için daima ağla

Her şeyi bırak kendini Hâkk’a bağla

 

(A.M.İ. 1 Eylül 1984)

(Merhûm mağfur Muhammed Zühdü (k.s.)

hazretlerinin türbesinin yanında bulunan

câminin önündeki çeşmelerde

 yazılı bulunan şiir)

 

Ey insan, ömrünü harcama boşa,

Şu fâni hayatta Allah (c.c.) için yaşa

Değil bey hatta olsan paşa,

“küllü nefsin zêikatü’l-mevt” yazılmış başa.

 

Rabbine yakın ol, Muhammed (s.a.v.)’e sahip ol

Hâyır de, nefsine şeytana uzak ol

Dünyaya niçin geldin bunu bil

Nefsini Allah (c.c.) için bitir, mahşerde rezil olma.

 

Ey Allah (c.c.)’ın kulları ibret alın bizden

Ölmeyecek sanırdık hiç farkımız yoktu sizden

Eğer imkân olsa dünyaya tekrar gelmek

Dünya için olur mu Allah (c.c.) emrini bölmek

O’nun yolunda her şey göze alınırdı hatta ölmek.

 

Heyhât heyhât artık o fırsat bizden geçti

O hayat ot kurusu gibi uçtu sanki bir hiçti

Allah (c.c.) emriyle; Azrail (a.s.), yaşayanları hep biçti

Çok şükür ki, Cenâb-ı Hâk (c.c.), bizi Muhammed (s.a.v.)

 ümmeti seçti.

 

Mü’minler! Ey ziyaretçi! Ey evlâdım!

Sözlerimden ibret alın, budur nasihatım

Herkese helali hoş olsun varsa hakkım

Üç ihlâs bir fâtiha okuyandan râzı olsun Allah (c.c.)’ım.

 

(A.M.İ. – 1 Nisan 1981)

(Merhûm mağfur Muhammed Zühdü (k.s.) hazretlerinin

türbesinin giriş kapısında bulunan şiir)

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ey İnsan!

Harcama ömrünü havaya

Bil ki, mahşerde çekileceksin hesaba

Her nefesten sorumlusun Hakk’a

Muhabbetin yoksa Hz. Muhammed (sav)’ e aşkla

Bil ki, ömrün geçiyor hüsranla

Bunca insan geldi geçti dünyadan

Sende geçeceksin geldi sıran

Ölüm sana çok yakın

Fânidir dünya aldanma sakın

Her insanda vardır emanet-i hak

Allah’a kul, Hz. Muhammed (sav)’ e ümmet olmaya bak.

 

(A.M.İ. – 24.03.1981)

 

HÂRİS VE TAMÂ-I DÜNYA

Senden istenilen ne, kulluk değil mi?

Bütün bu cihan senin olsa, sanki bu âlem fâni değil mi?

 

Şu mülk-ü fenâda hani bu âlemin ilk sahibi?

Aldanma fâniye sakın, zannedersin kendini bu mülkün

son sahibi

 

Şu fâni dünya dişi bir kahpeye benzer,

Fırsatını bulunca hem üzer hem ezer

 

Helâk olursun fâniye güvenme

Dünyacılar hüsrandadır mevkiinle mülkünle övünme

 

Fâniye itibarın, fânide kalacağın miktar olsun

Hâris ve tamâ-ı dünya olmaktan Allahım seni korusun!

 

7 Ağustos 920 – Cuma

A.M.İ.

 

NEFİS İLE ŞEYTAN

San zarar yapan nefis ile şeytan

Bunlara fırsat verme, bulunca fırsatı vermezler emân

Fırsatların eline fırsat geçince

Sevk ederler seni azâb-ı cahîme, orası kıldan ince

Fırsat elde iken fırsatı kaptırma düşmanlara

Kısacık ömründe kaptırırsan fırsatı sonra gark olursun

pişmanlara

Bu iki düşman seni gizli gizli takip eder

Yakaladığı yerde imha edip durmadan kanını emer

Örümcek, ağına düşen bir sineği ağıyla nasıl bağlar

Takip eden düşmanların ağlarına düşünce

Elini, ayağını, gözünü, kulağını küllü cismini

öylece bağlar,

O zaman ebedî helâk senin için,

O zaman ebedî hüsran senin için,

O zaman ebedî buhran senin için,

O zaman ebedî firkat senin için,

O zaman ebedî feryat senin için,

Bileti alıp treni kaçırma

Tren kaçınca faidesiz kalır hıçkırma

Ey kişi, seni musalladan kabre, kabirden âlem-i berzaha

Âlem-i berzahtan âlem-i haşır âlem-i neşre,

Âlem-i haşirden cehenneme ve cehennemin üstüne giden

yolun bir yolcususun

Eğer emirleri inkiyap edip nehiylerden ictinap edersen

Bu âlemlerin birer elmas ve mücevherat kuyumcusuysun.

Son sözüm sana;

Çok rica ederim nefsiyle şeytanı kendine kaptırma

Âlem-i mahşerde rezil olup kendine baktırma

                       9 Kasım 1970 - Perşembe                                                          

  A.M.İ.  

 *            *        *

Bak bak ta ibret al Rabbının her işine

Bunca ilâhi nimetle karşı şükürden imtina, küfre imtisal,

 Rabbisinin mülkünde işi ne?

Ey mürid, gir bâğ-ı mârife gir

Bu bağda makbuldür edilen zikir

Zikrettiğin o Allah, elbette tektir

Tek olan Allah’a lâyık değil midir tekbir?

     *          *          *          *

20 Nisan 1976  AMİ.

 

Ey İnsan!

Harcama ömrünü havaya

Bil ki, mahşerde çekileceksin hesaba

Her nefesten sorumlusun Hakk’a

Muhabbetin yoksa Hz. Muhammed (sav)’ e aşkla

Bil ki, ömrün geçiyor hüsranla

Bunca insan geldi geçti dünyadan

Sende geçeceksin geldi sıran

Ölüm sana çok yakın

Fânidir dünya aldanma sakın

Her insanda vardır emanet-i hak

Allah’a kul, Hz. Muhammed (sav)’ e ümmet olmaya bak.

 

(A.M.İ. – 24.03.1981)

 

 

Her neye noksan bakar isen kendi noksanındır senin

Gel kemalinle bak kendi kemalindir senin. (A.M.İ)

Yadındamı doğduğun o günler
Sen ağlarken gülerdi alem.
Öyle bir ömür sür ki dünyada,
Sen gülerken ağlasın alem.
(A.M.İ)


Kalbe tercümandır dil,
Zaralıdır kalbe o dil.
Zararına kimse vakıf değil.
(A.M.İ)


Hangi güzel yüzdür ki,
Sonura toprak olmadı.
Hangi tatlı gözdür ki,
Sonura yere akmadı.
(A.M.İ)


İmanını ibadet fenerine koy

,ışığı sönmesin

.ibadetini ihlas kemerine koy,

sevabı kaymasın.
İbadetini sağlam bilgilerle süsle

 hasta olmasın.

Kalbini zikirle, fikirle besle

paslı kalmasın.
(A.M.İ)


Allahın verdiğine razı olan,

dünya ve ahirette rahat eder.

 İnsanların şerrinden uzak kalan

 dünya ve ahirette hayra erer.
Nefsini aşırılıktan koruyan

dünya ve ahirette aziz olur.

Dilini kötü sözlerden koruyan

dünya ve ahirette selamet bulur.
(A.M.İ)


Dünyadan rağbetini keski Allah seni sevsin
Herkesin elinde olandan

rağbetini keski halk seni sevsin.
Hadis –i şerif

Bir mevsim misali gelen gidiyor
Ömür ağacını zaman buduyor
Ecel peşimizden bizi güdüyor
Ecelin hakkından geleni göster

Az yaşa çok yaşa ölümdür ahir
Dünya bir konaktır gelen bir misafir
Gafletle harcama ömrün cevahir
Cevahir kadrini bileni göster.

Zaman yol bu yolun yıllar kervanı
Bu yolda kervanın biter dermanı
Her geçen anımız ömrün cevahir
Kaybolan her anı bulanı göster.
(A.M.İ 1989)

Elinle çalış dünyaya
Kalbinle yanaş mevlaya
Sonunda dönüş Allaha
Dönüşün mübarek olsun.

Dil kimseyi incitmesin
Mideye haram girmesin
Gönül evi kirlenmesin
Hak evini temiz bulsun.

İbadette rıza gözet
Her canlıya merhamet et
İradeni hakka yönelt
Gönlün huzur ile dolsun.
(A.M.İ 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam82
Toplam Ziyaret471096
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.784832.9162
Euro35.145635.2864
Hava Durumu
Saat
Kur'an Radyo
RİSALET RADYO
Diyanet Risalet Radyo
KABE TV CANLI
RECEPLİ
BAĞIŞ KABULÜ HS. NO.

 Manisa İl, İlçe ve Köyleri
Dayanışma Derneği
 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM 
BANKASI

MANİSA ŞUBESİ 

HESAP NO

962136-1

IBAN NO

TR090020600064
009621360001

M. ZÜHDÜ CAMİİ
www.muhammedzuhdu.org